Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Prijzen en betalingswijze
Alle prijzen op de website zijn onderhevig aan druk-en typefouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk-en typefouten. Alle prijzen op de website zijn in Euro's en zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. De transportkosten worden tijdens het bestelproces apart vermeld. Facturen die naar B2B-klanten worden verzonden, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald tenzij andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

Levering
Pakketten binnen België worden geleverd door BPost, PostNL of onze eigen bezorgdienst. Voor andere landen is het logistieke bedrijf afhankelijk van het land. Als u niet thuis bent wanneer de postbode komt, kan u een tweede aanbieding aanvragen via telefoon of het pakket ophalen binnen 14 dagen bij de pick-up van de transporteur. Er moet rekening gehouden worden met een levertijd van 4 tot 10 werkdagen. D.GIN is niet aansprakelijk in geval van vertraging of onvermogen om te leveren, wegens overmacht.

Overmacht betekent elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in de rede niet zou moeten komen op eigen risico. Vertraging of verzuim door onze leveranciers, verstoringen van het Internet, storingen in de elektriciteit, stoornissen in het e-mailverkeer en storingen of veranderingen in de technologie die door derden, transportproblemen, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in het aanbod, achteloosheid van leveranciers en/of fabrikanten van D.GIN evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, worden de tekorten in hulp of vervoermiddelen uitdrukkelijk beschouwd als overmacht.
Leveringskosten
Gegevens van de leveringskosten kunnen worden geraadpleegd tijdens de online aankoop (winkelwagentje) voor de voltooiing en plaatsing van de aankoop.


Annulering en retourzendingen
Gezien de mogelijks bederfelijke aard van onze producten en de toepasselijke hygiënevoorschriften, kan de bestelling niet worden geannuleerd zodra de bestelling is verzonden. Hierdoor kunnen de goederen niet worden geretourneerd. Deze annuleringsvoorwaarden hebben geen invloed op uw rechten als de fout ligt bij D.GIN.

Beschadigde goederen
De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Als blijkt dat de geleverde goederen verkeerd, ontoereikend of onvolledig zijn, dan moet de koper deze gebreken onmiddellijk melden aan D.GIN per e-mail: support@flandersspirits.com. Eventuele gebreken of onjuist geleverde goederen moeten en kunnen worden gemeld aan D.GIN schriftelijk tot een maximum van 14 dagen na levering. De goederen moeten in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat worden geretourneerd. Inbedrijfstelling na detectie van falen, schade ontstaan na detectie van falen, vordering en/of wederverkoop na detectie van defect, doet dit recht om klacht en retour volledig ongeldig.

Intellectueel eigendomsrecht
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van onze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D.GIN.

Douane en export
Leveringen buiten België kunnen worden onderworpen aan invoerrechten, belastingen en/of douane kosten. U wordt niet meer in rekening gebracht voor verzending of behandeling dan wat er op de check-out staat vermeld. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle importregels. Als de douane uw import weigert, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten. Er is altijd de mogelijkheid dat de douane zal uw pakket te openen om de inhoud ervan te controleren. We proberen om zo goed mogelijk uw privacy te beschermen, een inspectie van de douane is buiten onze verantwoordelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan uw levering worden vertraagd door een douanecontrole. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie.

Leeftijdsbeperkingen
U moet de wettelijke minimumleeftijd hebben in het land van aankoop om een bestelling bij ons te plaatsen. Door het plaatsen van een bestelling via deze website, bevestigt u dat u wettelijk toegestaan bent om alcoholische dranken te kopen. Als u de alcoholische dranken als geschenk koopt moet, zowel u als de ontvanger de wettelijke minimumleeftijd hebben voor alcoholconsumptie. Als er enige twijfel is over de leeftijd van zowel de koper en de ontvanger, kan onze koerier verzoeken om aanvullende identificatie. Als dit niet bevredigend is, is onze koerier niet toegestaan om de dranken te leveren.

Disclaimer
De informatie op onze website is alleen voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen; Foto's, tekeningen enz.; zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, geuren, aroma's, afbeeldingen van etiketten, enz. op de website van D.GIN; zijn slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Geschillen 
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel Belgie bevoegd.
Privacy beleid D.GIN

D.GIN, Madi Rum zijn merknamen van Flanders Spirits. D.GIN ® is een geregistreerde merknaam.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons bedrijf. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van D.GIN. U dient zich ervan bewust te zijn dat D.GIN niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

D.GIN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

D.GIN verkoopt alcoholische dranken; om onze website te mogen gebruiken moet u bevestigen dat u minstens 18 jaar bent. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens / Gebruik van onze diensten
Wanneer u een bestelling plaatst op onze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. 

Dit is: 

  • Naam Voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Inschrijving Nieuwsbrief

Optioneel:
  • Aflever adres indien niet hetzelfde als facturatie adres.

Deze gegevens worden gebruikt om de factuur te kunnen opstellen, de eventuele levering aan huis uit te kunnen voeren en eventueel uw inschrijving op onze nieuwsbrief. 
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van D.GIN of die van een derde partij.
Wij garanderen dat deze gegevens niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens worden bijgehouden zolang u klant bent op onze webshop of u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te verwijderen.
 
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van D.GIN of die van een derde partij. Wij garanderen dat deze gegevens niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van D.GIN of die van een derde partij (bijvoorbeeld: Google Analytics). Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
 
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij:
  1. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht via de website worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
  2. Transport bedrijven (Bpost, PostNL, DHL,enz…) teneinde de bestelling aan huis te kunnen leveren. Deze transportbedrijven hanteren eveneens een steng privacy beleid en zorgen eveneens voor een adequate bescherming en maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden, op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 
Als u aantoonbaar misbruik van uw persoonsgegevens ondervindt kan u steeds een klacht indienen op onderstaande contactgegevens. 

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Voorwaarden recht op vergetelheid
Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

Niet meer nodig
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

Intrekken toestemming
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG (GDPR) een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Wettelijk bepaalde bewaartermijn
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.
 
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

D.GIN
Heirbaan 98A - 1830 Machelen - Belgium
Phone        : +32473740405
MAIL          : info@flandersspirits.com
VAT           : BE0471.644.088
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies

Beste Bezoeker,
 

Onze producten bevatten alcohol. Om deze reden is onze site bedoeld voor een volwassen publiek en moet u dus minsten 18 Jaar zijn om te kunnen bestellen, hetzij voor uzelf, hetzij voor iemand anders.

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.