Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Flanders Spirits, D-Gin, Rei Gin, Madi Rum zijn merknamen van DisCCom bvba. D-Gin® is een geregistreerde merknaam.

Onze Gin, tot leven gekomen door gebruik te maken van met zorg uitgekozen "Botanicals" om tot een uitstekende Exclusieve Gin te komen. Het grote verschil zit in de puurheid van de alcohol en de gekozen kruiden en rusttijd. Onze Gin is een 100% artisanale Gin; we voegen dus geen chemische additieven toe.

Een exclusieve Gin in drie versies, Gold Edition, Ice Crush Edition, Pink Summer Edition met 40% Alcohol gehalte.

De Gold Edition is het stokpaardje van de reeks en dient geschud te worden vooraleer het wordt gebruikt. "Shake the Bottle and release the Gold".

Onze Gin is een hippe exclusieve Gin met een zuivere en volle smaak. Hij wordt omschreven als: exclusief, artisanaal, smaakvol, hedendaags, en vooral lekker.

Prijzen en betalingswijze

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.Transportkosten zijn afzonderlijk vermeld.

Levering

Pakketten binnen België worden bezorgd door BPost, PostNL of onze eigen leveringsdienst. Voor verzending overige landen maken wij uitsluitend gebruik van de diensten van 

Bpost of PostNL.

Bent u niet thuis wanneer de postbode langskomt, dan kan u telefonisch een tweede aanbieding vragen of het pakket binnen de 14 dagen afhalen in het afhaalpunt van 

de transporteur. Er dient een levertijd van 4 tot 10 werkdagen gerekend te worden. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van vertraging of onmogelijkheid tot levering, 

ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie

door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van onze Gin alsmede van 

hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Leveringskosten

Volledige en juiste gegevens, van de leveringskosten, kunnen geraadpleegd worden tijdens het online aankoopgebeuren (winkelwagentje) voor het afronden en plaatsen 

van de aankoop.

Annulatie en retourzendingen

Gezien de bederfelijke aard van onze producten alsook de geldende hygiëne-eisen, kan de bestelling niet meer geannuleerd worden eens de bestelling is verzonden. 

Ten gevolge daarvan kunnen de goederen niet teruggestuurd worden. Dit annulatiebeleid heeft geen effect op uw rechten wanneer de fout bij ons ligt.

Beschadigde goederen

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, 

dan dient de afnemer ons deze gebreken onmiddellijk per mail: info@d-gin.eu te melden aan ons. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen 

uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief 

accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van 

gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming.

Douane en export

Leveringen buiten België kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten, belastingen en/of douanekosten. Er zal u niets meer in rekening gebracht worden voor verzending noch 

behandeling dan wat er op de check-out staat. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van alle invoer-regelgeving. Indien de douane uw invoer weigert, 

kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor eventueel gemaakte extra kosten.

Er is steeds de mogelijkheid dat de douane uw pakket opent om de inhoud ervan te controleren. Hoewel wij uw privacy zo veel als mogelijk proberen te beschermen, valt een 

inspectie van de douane buiten onze verantwoordelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan uw levering vertraagd worden door een douanecontrole. Neem contact op met uw 

plaatselijk douanekantoor voor meer informatie.

Leeftijdsbeperkingen

U moet de wettelijk bepaalde minimumleeftijd hebben in het land van aankoop om een bestelling bij ons te kunnen plaatsen. Door het plaatsen van een bestelling via deze 

ebsite, bevestigt u dat het u wettelijk toegestaan is om alcoholische dranken te kopen. Als u de alcoholische dranken koopt als geschenk, dienen zowel u als de ontvanger te 

beschikken over de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie. Indien er enige twijfel zou bestaan over de leeftijd van zowel de koper als de ontvanger, kan onze 

koerier naar bijkomende identificatie vragen. Indien deze niet voldoet is het onze koerier niet toegestaan onze producten achter te laten.   

Disclaimer (voorbehoud)

De informatie op deze website is enkel voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, 

geuren, smaken, afbeeldingen van etiketten, etc. op onze internetsite van gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

Geschillen

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel België bevoegd.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

Beste Bezoeker,
 

Onze producten bevatten alcohol. Om deze reden is onze site bedoeld voor een volwassen publiek en moet u dus minsten 18 Jaar zijn om te kunnen bestellen, hetzij voor uzelf, hetzij voor iemand anders.

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.